формалашу


формалашу
неперех.
1) формирова́ться, сформирова́ться, образова́ться, разви́ться || формирова́ние, сформирова́ние, образова́ние, разви́тие

алмагач ябалдашларының формалашуы — образова́ние крон у я́блонь

2) формирова́ться, сформирова́ться; приобрета́ть/приобрести́, зако́нченность, зре́лость; сложи́ться (как учёный, специалист)

формалашкан драматург — сложи́вшийся драмату́рг

3)
а) формирова́ться, сформирова́ться, организо́вываться/организова́ться (о коллективе, учреждении и т. п.)

партизан отряды формалашты — сформирова́лся партиза́нский отря́д

полк формалашып җитмәгән әле — полк ещё не сформирова́лся

б) сформирова́ться, сложи́ться, определи́ться || сформирова́ние, определе́ние

характеры формалашты — сформирова́лся (его́) хара́ктер

аерым кешеләргә карата фикер формалашты — сложи́лось мне́ние о не́которых лю́дях


Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "формалашу" в других словарях:

  • формалашу — 1. Нин. б. формага керү, форма алу. Физик яктан үсү, җитлеккән форма алу. күч. Тиешле дәрәҗәгә җитү 2. Тәмам төгәлләнгән хәлгә, формага килү 3. Оешу, төзелү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • башак — 1. Кыяклы үсемлекләрнең сабак очында озынча булып укмашып утырган орлыклар теземе 2. Кайнар суга башаклы салам турап, он яки көрпә болгатып әзерләнгән мал азыгы 3. иск. Борынгы коралларның үткен тимер очы ук башагы. БАШАККА ТУЛУ – Башактагы ашлык …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • җитлегү — 1. Өлгерү, җитү; пешеп, өлгереп җитү (ашлык, яшелчә җимеш тур.) 2. Үсеп җитү, үзаллы яши, эшли алырлык хәлгә килү. Балигъ булу 3. Карында нормаль үсеп җитү җитлегеп туу. күч. Нин. б. хәлиткеч вакыйганың билгеле шартлар нәтиҗәсендә туып өлгерүе,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • кристаллашу — 1. Җисемнәрдә газ яки сыеклык хәленнән каты кристаллар барлыкка килү процессы 2. күч. Ныклы формага әйләнү; формалашу 3. күч. Чыныгу, каты, нык, җиңелмәс булып әверелү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • төпләнү — 1. (Төпләү) 2. Тамырлары белән туфракка берегеп үсү. Суганча барлыкка китерү 3. күч. Яшәү өчен билгеле бер җиргә бөтенләйгә яки озакка ныклап урнашу, утырып калу; җирләшү 4. күч. Урнашу, формалашу, ныгу …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • урнашу — 1. Берәр җиргә билгеле бер вакытка тукталып урын алу. урын алып, җайлап утыру, яту 2. Озаклап тору, яшәү өчен билгеле бер урынга төпләнү 3. Билгеле бер урында булу, нин. б. урынны биләү (оешма, бина һ. б. тур.) 4. Эшкә керү, нин. б. хезмәт урыны …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • урынлашу — 1. Берәр җиргә билгеле бер вакытка тукталып урын алу. урын алып, җайлап утыру, яту 2. Озаклап тору, яшәү өчен билгеле бер урынга төпләнү 3. Билгеле бер урында булу, нин. б. урынны биләү (оешма, бина һ. б. тур.) 4. Эшкә керү, нин. б. хезмәт урыны …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге